Zvedací zařízení

V rámci této kategorie Vám nabízíme tři odlišné typy zvedacích pomůcek:

První je mobilní, elektrický zvedák se závěsnou sítí pro přesun imobilního člověka z jednoho  místa  na druhé s možností použití i ke sprchování.

Druhý typem je tzv. zvedací křeslo - Body Up, které pomocí speciálních otáčivých klik a pevných pásů pomáhá přesunout méně pohyblivého člověka. I na tomto zařízení je možné uživatele osprchovat.

Posledním typem je toaletní zvedák, který napomáhá člověku sednout a vstát z WC mísy. Udržuje tak pacientovu nezávislost a intimitu.