Vybavení zdravotnického zařízení

Do této kategorie spadají všechny pomůcky, které jsou spojeny s ošetřováním a léčbou klienta na jeho lůžku. Základ tvoří kvalitní antidekubitní matrace – aktivní/pasivní v mnoha rozměrech a konfiguracích. Dále to jsou polohovací pomůcky určené k prevenci a léčbě dekubitů – jedná se o různě tvarované pěnové válce, kruhy a kvádry, které se podkládají pod riziková místa na těle klienta. Pro zajištění bezpečnosti je možné lůžko vybavit polstrovanými ochrany postranic z omyvatelného materiálu a předejít tak riziku zranění. V případě nutnosti rychlé evakuace je to evakuační podložka, jenž je umístěna pod matrací a slouží jako pomůcka pří transportu ležícího. Pro inkontinentní klienty nabízíme speciální absorpční podložky, které absorbují tekutinu a zajišťují tak suché a příjemné prostředí v lůžku. Nedílnou součástí každé postele je povlečení  - prostěradlo peřiny, polštáře a jejich výplně, všech tvarů, velikostí a barev.