S více než sto lety zkušeností je skupina GCE nejen hlavním evropským výrobcem redukčních ventilů a průtokoměrů, ale i jejich celosvětovým dodavatelem a autorem nových technologií a inovací.

Společnost GCE navazuje na dlouholetou chotěbořskou tradici výroby zařízení pro použití technických plynů sahající do roku 1936, kdy se touto činností začala zabývat firma Eckhardt. V pozdější době dodávaly na trh toto zboží Chotěbořské strojírny, jejichž rozdělením na počátku devadesátých let minulého století vznikl závod Autogen. V srpnu 1993 vstupuje do podnikání v České republice jedna z nejvýznamnějších evropských firem tohoto oboru - GCE Group a koupí 100% podílu Autogenu vytváří současnou podobu firmy. V roce 2011 je následně založena společnost GCE Trade s.r.o., která je sesterskou společností GCE, s.r.o. Tímto krokem došlo k oddělení obchodních a výrobních činností. 

GCE Trade s.r.o. zajišťuje dodávky zákazníkům v České republice a na Slovensku prostřednictvím sítě autorizovaných distributorů. Dodávky do distribuční sítě jsou zajišťovány z Evropského distribučního centra skupiny GCE v České republice.