Švédská firma Care of Sweden byla založena roku 1999 spojením dvou společností s podobným zaměřením. Věnuje se vývoji, výrobě a prodeji zdravotnických pomůcek se zvláštním důrazem na prevenci a léčbu proleženin (dekubitů). Jedná se o jednoho z největších dodavatelů antidekubitních matrací, podložek, polštářů a dalších pomůcek ve Švédsku. Mezi její zákazníky ve Švédsku se řadí státní i soukromé ústavy a nemocnice. Exportní základnu firmy tvoří více jak 25 zemí po celém světě.

Společnost Care of Sweden splňuje normy ISO 13485 a 14001, což je zárukou vysokého standardu kvality i služeb.